Samenwerken

Samenwerken

Hoe krijg je iets voor elkaar en met wie werk je samen?

Veilig en gezond werken doe je samen

Een nieuwe RI&E, hoe organiseer je dat in je bedrijf?

Hoe ga je om met weerstand bij je collega’s?

Jouw relatie met je directie

Samenwerken met de ondernemingsraad of personeels- vertegenwoordiging

Samenwerken met de bedrijfsarts

Welke ondersteuning is er van buiten het bedrijf?

De rol van de Inspectie SZW

 

Alles bekeken, en nu ….

Preventiemedewerker, ben je er klaar voor?