S5

Samenwerken met de ondernemingsraad of personeels-vertegenwoordiging

In de wet staat dat de preventiemedewerker moet samenwerken met de OR of de personeelsvertegenwoordiging. Doe jij dit ook al?

Vraag 1

Vraag 2

Een advies van de preventiemedewerker aan de OR of PVT moet via een kopie aan de werkgever gezonden worden