Tools

Tools

In de rubriek Tools vind je links naar handige tools en achtergrondinformatie.

De RIE van Stigas
Het startpunt voor een gezonde en veilige werkplek. Met de nieuwe RIE van Stigas breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op jouw bedrijf gemakkelijk zelf in kaart en maak je het plan van aanpak. Voor de meeste agrarische en groene sectoren is de RIE erkend voor de toetsingsvrijstelling voor bedrijven met 25 medewerkers of minder werknemers. Is het bedrijf bij Colland aangesloten of hebt u een preventiecontract met Stigas, dan kunt u zelf de RIE gratis invullen of ondersteunt een Stigasadviseur u tegen een sterk gereduceerd tarief.

De arbocatalogus
De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel. De arbocatalogus is geschreven voor iedereen die werkt in de agrarische en groene sector. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk hebben werknemers- en werkgeversorganisaties samen met Stigas oplossingen en aanbevelingen op een rij gezet.

Oplossingen
Websites met tools en oplossingen:

Informatie specifiek voor de preventiemedewerker

  • Inpreventie, platform voor preventiemedewerkers uit allerlei sectoren.
  • Hulpmiddel bij het vaststellen van de hoeveelheid tijd die je nodig hebt als preventiemedewerker. Dit hulpmiddel geeft een eerste indicatie, uiteindelijk zal de praktijk uitwijzen wat werkt.

Wetgeving
Hier staan enkele links op een rij met meer informatie over de wetgeving rondom gezond en veilig werken:

Ondersteuning door Stigas
Ook voor een aantal andere, soms wettelijk verplichte, zaken kun je je als bedrijf door Stigas laten ondersteunen, bijvoorbeeld:

brancherie1