S2

Een nieuwe Risico-inventarisatie en Evaluatie, hoe organiseer je dat in je bedrijf?

Stel; er moet een nieuwe RIE worden opgesteld. Hoe organiseer je dat binnen het bedrijf?

Bekijk de film.

Vraag 1

Vraag 2