T8

BHV-er en preventiemedewerker

Moet je als preventiemedewerker ook BHV-er zijn? En is er verschil in taken tussen de preventiemedewerker en de BHV-er? 

Bekijk de film en maak de vragen.

Vraag 1

Vraag 2

Zoals het woord preventiemedewerker al zegt, richt een preventiemedewerker zich op preventie, het voorkómen van incidenten (actief). Dit in tegenstelling tot bedrijfshulpverleners (BHV’ers) die zich voorbereiden op incidenten en calamiteiten en dus reageren als het mis is gegaan (reactief).

Je hebt nu alle opdrachten bij het onderdeel ‘Taken’ afgerond. Klik op de knop om door te gaan naar de opdrachten over ‘Arboregels’.