T3

Wanneer is een preventiemedewerker verplicht?

Op veel bedrijven is al een preventiemedewerker aanwezig. Dat kan de ondernemer zelf zijn, maar in veel gevallen moet de preventiemedewerker een werknemer van het bedrijf zijn.

Hoe dat precies zit? Bekijk de film en maak daarna de vragen.

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3