R3

Welk werk geeft lichamelijke of fysieke belasting en hoe voorkom je dat?

Welke vormen van lichamelijke (fysieke) belasting komen veel voor in de agri- en groene sector? Waar kun je als preventiemedewerker alert op zijn?

Bekijk de film.

Je kunt de risico’s ook opzoeken in de arbocatalogus.

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4