A3

Andere wetten die van belang zijn bij preventie

Naast de Arbeidsomstandighedenwet bevatten ook andere wetten regels over preventie, zoals de Arbeidstijdenwet.

Bekijk het filmpje.

Vraag 1

Vraag 2